Dane kontaktowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny

Al. Jana Pawła II 37
budynek B, I piętro, pokój 113
Artur Guzowski
artur.guzowski@mech.pk.edu.pl
tel: 12 374 33 32