Dane kontaktowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny

Al. Jana Pawła II 37
budynek A, III piętro, pokój 317
Artur Guzowski
guzowski@mech.pk.edu.pl
tel: 12 374 33 32