Kierownik Studiów

dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK

Prowadzący

dr inż. Janusz Pobędza
dr inż. Piotr Kucybała
dr inż. Artur Gawlik
mgr inż. Artur Guzowski
mgr inż. Paweł Walczak