STUDIA PODYPLOMOWE NAPĘDY I STEROWANIE PŁYNOWE

Rok akademicki 2016/2017

Słowem wstępu:

Studia podyplomowe są doskonałą okazją na zdobycie wiedzy praktycznej i przypomnienie lub uzupełnienie posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego. W ramach ustalonych terminów zajęć słuchacze mają możliwość stopniowego nabywania wiedzy. Podejście indywidualne do słuchacza i realizowanego tematu pozwala na efektywne przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem nowych  technologii w tym stanowisk mobilnych sterowanych zdalnie, zadań projektowych z użyciem urządzeń mobilnych (na czas studiów słuchaczom udostępniane są bezpłatnie tablety), specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Zajęcia wzbogacone są o elementy elektrotechniki, diagnostyki i monitoringu systemów hydraulicznych i pneumatycznych.

Dla kogo:

- inżynierowie utrzymania ruchu,
- projektanci układów,
- pracownicy usług serwisowych,
- specjaliści/konsultanci sprzedaży,
- absolwenci studiów magisterskich,
- absolwenci studiów inżynierskich.

Program studiów:

Program studiów obejmuje dwusemestralne zajęcia, składające się z 10 dwudniowych zjazdów zajęciowych i 2 terminów egzaminacyjnych. W sumie to ponad 200 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych podpartych wiedzą teoretyczną, które spełniają wymagania europejskiej organizacji European Oil Hydraulic & Pneumatic Committee (CETOP). Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne realizowane indywidualnie lub zespołowo.

Efekty:

W wyniku cyklu szkoleniowego na poziomie studiów podyplomowych – słuchacz nabędzie wiedzę oraz kompetencje z napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego zgodnie z rekomendacjami CETOP. Nabyta wiedza jest podstawą podejścia do egzaminów, z udziałem krajowej instytucji nadzorującej (Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych), kwalifikujących uzyskanie przez uczestników programów szkoleniowych indywidualnych Europejskich Certyfikatów CETOP potwierdzających profesjonalną wiedzę
i kompetencje w określonym  zakresie i poziomie, tj.:
- Pneumatyka (poziom P1 i P2),
- Hydraulika siłowa (poziom H1 i H2),
- Hydraulika przemysłowa (poziom IH2),
- Hydraulika mobilna (poziom MH2).

Kadra:

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, praktyków związanych z projektowaniem, budową, montażem, diagnostyką i eksploatacją maszyn i urządzeń z napędem oraz sterowaniem hydraulicznym i pneumatycznym.

Wymagania wstępne:

Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie inżynierskim.

Czas trwania:

2 semestry

Cena:

90 PLN - opłata rekrutacyjna

Płatność w ratach: I rata – 2900,00 PLN, II rata – 2700,00 PLN)

Ważne terminy (aktualizacja z dn. 14.02.2017):

5 września 2016 – rozpoczęcie rekrutacji internetowej kandydatów
12 luty 2017 – zamknięcie rekrutacji internetowej kandydatów
20 luty 2017 – potwierdzenie uruchomienia studiów (zależne od liczby kandydatów)
21-24 luty 2017 – wnoszenie opłat rekrutacyjnych*
25 luty 2017 – egzamin wstępny dla kandydatów
28 luty 2017 – ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego i listy przyjętych
29-06 marzec 2017 – podpisywanie umów ze słuchaczami
11-12 marca 2017 – zjazd 1

Planowane terminy zjazdów**:

04-05.03, 18-19.03, 08-09.04, 22-23.04, 13-14.05 (istnieje również możliwość kumulacji całego toku studiów w jednym semestrze, decyzja podejmowana jest wspólnie ze słuchaczami przed rozpoczęciem zajęć.)

* dowód wniesienia opłaty wpisowej w formie papierowej lub elektronicznej należy przedstawić najpóźniej w dniu egzaminu
** podane terminy mogą ulec zmianie