Szkolenia modułowe

Kursy indywidualne

Badania
Projekty
Doradztwo

LABORATORIUM BADAŃ TECHNOKLIMATYCZNYCH
I MASZYN ROBOCZYCH

31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
budynek B, I piętro, pokój 113
tel: 12-374-34-04
fax: 12-374-32-15